26 czerwca 2020

Pomoc unijna dla średnich firm w koronakryzysie – coraz więcej złożonych wniosków i przyznanych dotacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje drugą listę rekomendowanych wniosków do dofinansowania w programie „Dotacje na kapitał obrotowy”. Druga lista to 872 nowych wniosków na kwotę ponad 170 mln zł, co oznacza że obie listy opiewają na łączną kwotę 338 mln zł i pomogą prawie 1720 przedsiębiorstwom w Polsce. Nabór wniosków trwa do 31 lipca. Bezzwrotna dotacja będzie przekazywana firmom na bieżącą działalność, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Coraz więcej przedsiębiorców chce skorzystać ze wsparcia oferowanego dzięki funduszom europejskim. To sygnał, że narzędzie, które przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jest szyte na miarę potrzeb biznesu – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. MFiPR jest pomysłodawcą działania oraz instytucją nadzorującą.

Według stanu na 25 czerwca eksperci PARP ocenili 1773 wnioski, z których 1719 otrzymało ocenę pozytywną, a tylko 54 – negatywną. Przedsiębiorcy w przeciągu 11 dni kalendarzowych od rozpoczęcia naboru, czyli od 15 do 25 czerwca – złożyli w sumie 4010 wniosków na łączną kwotę 727,7 mln zł. Obecnie trwa ich bieżąca weryfikacja, a dwie listy rekomendowane do dofinansowania zostały już opublikowane.

Zachęcamy średnie firmy do skorzystania z oferty. Zależy nam aby pieniądze jak najszybciej trafiły do firm ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, z jakimi problemami i dylematami borykają się obecnie właściciele firm w codziennej działalności ich biznesów. Dlatego działamy ekspresowo, o czym świadczy duża liczba już ocenionych projektów w tak krótkim czasie – przekonuje Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP.

Środki na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Bezzwrotne i szybkie dotacje

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się wówczas w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Zasady przyznawania dotacji są pomyślane tak, aby były szybkim zastrzykiem finansowym przy minimalnych obciążeniach formalno-prawnych. Wnioski są intuicyjne i umożliwiają sprawne aplikowanie. Wysokość wsparcia jest uzależniona od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Cały proces odbywa się elektronicznie.

Dokumenty składane do podpisania umowy jak i sama umowa, muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Przedsiębiorcy/ Beneficjenci przed wypłatą dotacji będą zobowiązani zabezpieczyć umowę w postaci weksla oraz deklaracji wekslowej, podpisanej w tradycyjnej formie, przed notariuszem. Weksel wraz z deklaracją wekslową należy dostarczyć do siedziby PARP. Można to zrobić osobiście w kancelarii PARP lub korespondencyjnie.

Wnioski można składać do 31 lipca lub do wyczerpania środków. Wnioski są rozpatrywane w kolejności ich składania. Pomoc będzie udzielana do końca 2020 roku.

Druga lista projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Więcej informacji na stronie internetowej www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy.   

Pomoc unijna dla średnich firm w koronakryzysie – coraz więcej złożonych wniosków i przyznanych dotacji
Opublikowano: 26.06.2020 14:14
Poprawiono: 29.06.2020 13:43
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: