7 sierpnia 2020

25 startupów otrzyma 24 mln zł dofinansowania na dalszy rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w IV rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” finansowanego z funduszy europejskich w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych” i chcą wprowadzić swój produkt na rynek krajowy lub zagraniczny. Młode firmy technologiczne mogą w nim otrzymać nawet 1 mln zł na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia, przy czym uzupełnić go muszą wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Całkowita pula środków w konkursie wynosi 300 mln zł.

W IV rundzie konkursu, trwającej od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r., złożono rekordowe 57 wniosków. Dofinansowanie PARP na łączną kwotę ponad 24 mln zł uzyskało 25 najlepszych projektów.

Wśród obszarów rozwiązań rekomendowanych do dofinasowania znajdują się głównie:

  • Medycyna i zdrowie
  • Branża IT
  • Handel
  • Żywność
  • Sport

Rekomendacje otrzymały wnioski z Platform startowych: Unicorn Hub, Idealist, Start in Podkarpackie, Startup Heroes, Wschodni Akcelerator Biznesu, Hub of Talents 2.

Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę można zobaczyć w sekcji Komunikaty dla działania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej: link

31 lipca 2020 r. rozpoczęła się ostatnia, VII runda naboru. W ramach tej rundy wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 30 września 2020 r.

Otrzymane dofinansowanie młode spółki będą mogły przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki z PARP mogą też posłużyć startupom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej.

Więcej informacji na stronie działania.

Opublikowano: 07.08.2020 16:42
Poprawiono: 07.08.2020 16:42
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: