12 sierpnia 2020

Fundusz kapitałowy EIC

Udostępnij

Komisja Europejska powołała do życia Fundusz kapitałowy Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Fundusz zapewni kapitał od 0,5 mln do 15 mln euro na finansowanie przełomowych innowacyjnych projektów wybranych do wsparcia w ramach finansowania mieszanego dostępnego w konkursach EIC Accelerator (grant i kapitał inwestycyjny).

Po raz pierwszy Komisja Europejska dokona bezpośrednich inwestycji kapitałowych w  przedsiębiorstwa typu start-up w zamian za udziały na poziomie od 10% do 25%. Europejski Bank Inwestycyjny, jako doradca funduszu EIC w imieniu Komisji Europejskiej, będzie zarządzał udziałami Komisji.

Fundusz EIC wypełni lukę w finansowaniu firm na etapie wdrożeniowym, i zapewni finansowanie kapitałowe, w sytuacji kiedy nie mogą liczyć wsparcie ze strony ani ze strony banków ani kapitału venture. Zdaniem Ambroise Fayolle, wiceprezesa EBI ds. Innowacji – Start-upy napędzają tworzenie miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji, i są kluczem do konkurencyjności Europy, naszej zdolności do innowacji i naszego strategicznego przywództwa technologicznego. Niestety w Europie występuje poważna niedoskonałość rynku, która utrudnia im uzyskanie finansowania. Dokłada się do tego kryzys spowodowany COVID-19, ponieważ wiele nowych przedsiębiorstw boryka się z jeszcze większymi ograniczeniami niż wcześniej. Dlatego cieszymy się, że możemy wspierać fundusz EIC, który jest bardzo potrzebny, i który pomoże nowym przedsiębiorstwom w Europie zwiększyć skalę działalności i osiągnąć kolejny poziom –.

Pierwszy konkurs pilotażowego programu EIC Accelerator dający możliwość uzyskania  finansowania mieszanego został ogłoszony jesienią 2019 r. Do marca 2020 r. wybrano ogółem 102 start-upy i MŚP działające we wszystkich sektorach intensywnie korzystających z technologii (zdrowie, ICT, energia itp.). Wartość finansowania mieszanego to kwota prawie 400 milionów euro. Kolejne firmy zostały już wybrane w ramach lipcowego konkursu w obszarze Green Deal EIC Accelerator w lipcu br. oraz w zostaną wybrane w ostatnim konkursie bieżącego roku zaplanowanym na listopad. Spółkom tym uważnie przygląda się Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który działa jako doradca inwestycyjny funduszu EIC.

Od 2021 r. Fundusz EIC będzie finansowany przez Europejską Radę ds. Innowacji, która będzie jednym z filarów programu Horyzont Europa – unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027. W zależności od zapotrzebowania i jakości wniosków oczekuje się, że co najmniej jedna trzecia budżetu EIC (obecnie proponowane jest 10 mld euro) będzie dostępna w formie kapitału zarządzanego przez Fundusz EIC.

Oprócz finansowania kapitałowego przedsiębiorstwa wspierane przez EIC Accelerator otrzymują grant w wysokości do 2,5 miliona euro oraz mają dostęp do mentoringu, coachingu biznesowego i współpracy z inwestorami, przedsiębiorstwami i podobnymi przedsiębiorcami w ramach tzw. Business Acceleration Services.