5 marca 2021

PARP szuka operatorów. Rusza nabór wniosków w konkursie „Kompetencje dla sektorów”

Firmy szkoleniowe i doradcze mogą ubiegać się o środki z funduszy europejskich w trzeciej rundzie konkursu „Kompetencje dla sektorów”. Program ma na celu wybór operatorów usług doradczych i szkoleniowych, które wynikają z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Łączna kwota dofinansowania to ponad 25 mln zł. Termin składania wniosków upływa 19 marca br. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków w trzeciej z czterech planowanych rund programu „Kompetencje dla sektorów – oferta dla operatorów”. Celem działania jest wyłonienie operatorów działań szkoleniowych lub doradczych w sektorach: budowlanym, motoryzacyjnym, nowoczesnych usług biznesowych, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz usług rozwojowych.

Zadaniem wybranych w konkursie operatorów będzie m.in. zachęcanie oraz przeprowadzenie rekrutacji właścicieli firm i ich pracowników do skorzystania z usług szkoleniowo-doradczych.

Operatorem mogą zostać:

  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
  • organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe,
  • przedsiębiorcy.

Wsparcie wyniesie do 90 proc. Łączna wysokość dofinansowania projektów dla 7 sektorów w tej rundzie konkursowej wynosi 25 609 950 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów potrwa od 5 do 19 marca 2021 r.

Szkolenia, z których finalnie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, będą wybierane z Bazy Usług Rozwojowych, serwisu z ofertami administrowanego przez PARP. Zakres merytoryczny szkoleń będzie wynikał z rekomendacji poszczególnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji, finansowanych oraz koordynowanych przez PARP.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Kompetencje dla sektorów 2oferta dla operatorów.

-------

Projekt jest prowadzony w ramach działania 2.21 typ 4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest wybór operatorów, którzy zapewnią przedsiębiorcom usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w wybranych w sektorach gospodarki, tj.: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Opublikowano: 05.03.2021 17:02
Poprawiono: 05.03.2021 17:04
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: