Komunikaty

22.07.2020

Wstrzymanie naboru wniosków w ramach Wsparcia Prawnego dla startupów

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór wniosków w Programie Wsparcie prawne dla start-upów, w pierwszym dniu naboru 22 lipca 2020 r. (do godziny 10:43) przyjęto 101 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 1 547 894,00 PLN, która stanowi 140,72 % dostępnej alokacji.

W związku z powyższym, zgodnie z § 7 ust. 2  Regulaminu naboru, 30 lipca br. o godzinie 09:00 PARP wstrzyma nabór wniosków w programie.