Maciej Lubiszewski

Doktor nauk prawnych, specjalność prawo międzynarodowe publiczne. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od kilkunastu lat zajmuje się prawem zamówień publicznych od strony praktycznej, wspierając merytorycznie zamawiających i wykonawców. Współprowadzi blog prawo-zamówień-publicznych.pl. Jest też kierownikiem Studiów Podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych organizowanych na WPiA UWM w Olsztynie. W kręgu zainteresowań naukowych znajduje się m.in. prawnomiędzynarodowy wymiar zamówień publicznych.

Firma / Instytucja: .