Mateusz Mroczek

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyk prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego oraz prawa konkurencji i ochrony konsumentów, w ramach których doradza znaczącym polskim i międzynarodowym klientom. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym, regulacjach sektorowych, doradztwie korporacyjnym oraz prawie cywilnym. Jego zainteresowania prawnicze obejmują również szeroko pojęte prawo administracyjne materialne i proceduralne.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014), studiów podyplomowych z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Uniwersytet Jagielloński, 2016) oraz studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo narodowe (Akademia Obrony Narodowej, 2015). Był stypendystą programu Erasmus na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Ukończył również studia z europejskiego prawa ochrony konkurencji na King’s College w Londynie (2018).

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.